KHANSA NAJMAH PERMANA

Juara 1
Olimpiade Bahasa Jerman secara online yang diselenggarakan oleh IGBJI (Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia) dan MGMP